Na osnovu člana 26. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), od VIVIFY IDEAS DOO kao rukovaoca podacima, imate pravo da zahtevate informacije o obradi podataka o ličnosti, pristup traženim podacima ili kopiju dokumenta u kojem su sadržani prethodno pomenuti podaci. Vase pravo mozete ostvariti popunjavanjem i slanjem dokumenta koji mozete preuzeti klikom na dugme Preuzmi.