Contact Us

17 September 2018

Vivify Ideas Konkurs Društvenog Fonda

Vivify Ideas pokreće svoj prvi konkurs za dodelu bespovratnih sredstava organizacijama u Srbiji koje rade na unapređenju društva i poboljšanju položaja marginalizovanih društvenih grupa. Konkurs je otvoren do 15. 10. 2018. Ovim konkursom biće dodeljeno (minimalni i maksimalni iznosi za pojedinačne projekte nisu definisani).

Informacije o Vivify Ideas

Vivify ideas je programerska firma iz Novog Sada osnovana 2013. godine. Pored kvalitetnog i profesionalnog rada, Vivify je osnovao i Društveni Fond. Svakog meseca, 2% od ukupnog profita firme se izdvaja u Društveni fond i sredstva se dodeljuju osobama i organizacijama koji rešavaju neke od problema našeg društva.

Ovo je prvi javni konkurs, ali svakako ne i poslednji.

Mi verujemo u moć entuzijastičnih i motivisanih ljudi koji prepoznaju probleme u svojoj zajednici i imaju ideju kako da ih reše. Kroz ovaj konkurs tražimo pojedince i grupe koje dele sa nama ove vrednosti, kako bismo zajedničkim naporima napravili promene u našem društvu.

Ko može da aplicira na ovom konkursu

Na konkurs mogu da apliciraju:

  • Udruženja građana
  • Neformalne grupe
  • Ustanove
  • Institucije
  • Svi oni koji imaju ideje i sposobni su da poboljšaju uslove života u sredini u kojoj žive
  • Osobe koje imaju volju i ideje kako sa komšijama i prijateljima da ostvare pozitivnu promenu

Veličina projekta neće imati ključnu ulogu kada se bude odlučivalo koji projekti će dobiti finansijsku pomoć.

Šta Vivify Ideas podržava

– Projekte koji se realizuju na području Srbije i imaju za cilj rešavanje nekog problema u društvu;

– Originalne, zanimljive i korisne projekte koje podstiču druge ljude da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive;

– Projekte koji proističu iz potreba lokalnih zajednica i imaju uticaj na istu;

– Projekte koji poboljšavaju položaj marginalizovanih osoba i koji uključuju marginalizovane društvene grupe u osmišljavanje i realizovanje projekta (tako da marginalizovane grupe nisu samo puki korisnici);

– Podržavamo projekte iz različitih oblasti, kao što su: kultura, socijalna inkluzija, obrazovanje, zdravlje, slobodno vreme, sport…

– Projekte koji imaju jasan cilj, tok i realne troškove.

Šta Vivify Ideas ne podržava

  • Projekte koji pozivaju na bilo kakav oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života;
  • Plate i honorare koji prelaze 20% sredstava koja se traže od Vivify Ideas;
  • Projekte koji služe promociji same organizacije.

Kako, kada i gde se prijaviti

Konkurs će biti otvoren do 15.10. 2018. Sve prijave podnete nakon tog datuma neće biti uzete u obzir.

Komisija će biti sastavljena od članova tima Društvenog Fonda i zaposlenih u Vivify Ideas. Odluka o finansiranju će biti doneta do 15. 11. 2018.

Prijave se vrše kroz online formular dostupan na sledećem linku:

https://goo.gl/forms/BgEUnhBhBbB1Gtq83

Dodatne Informacije

Na sledećim linkovima možete da vidite primer predloga projekta i predloga budzeta projekta. Ovo su samo primeri, a ne indikatori projektnih ideja koje Vivify Ideas podržava, već predstavlja smernice za aplikante koji do sada nisu imali priliku da vide metodologiju pri pisanju predloga projekata.

Forma ima manji prioritet u odnosu na samu suštinu i pozivamo Vas da se usmerite na projektnu ideju.

https://drive.google.com/file/d/1H4WQt9gf0cVnItd8NQY5l7wQlelkwoP5/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ecSm0tj_MufjGNgzgV_HeXifYFWKO5-ERbhR6dXCpX8/edit?usp=sharing

Ukoliko imate dodatnih pitanja i nejasnoća slobodno nam pišite na sledeći mail:

[email protected]

Author: Vivify Ideas Team

Global web and mobile development company with headquarters in Novi Sad, Serbia.

Share our story!