Blog

Rezultati Vivify Ideas Konkursa Društvenog Fonda 2019.

Odluka Vivify Ideas Društvenog fonda je da podrži 7 projekata koji doprinose cilju Konkursa 2019 - poboljšanje zdravlja dece.

U okviru Konkursa Društvenog fonda za 2019. godinu primili smo 110 prijava projekata. Za razliku od prošlogodišnjeg Konkursa, koji je bio namenjen svim društveno korisnim idejama, ove godine okrenuli smo se zdravlju dece. 

Od pristiglih prijava, komisija Društvenog fonda odlučila je da podrži 7 projekata

Kriterijumi za odlučivanje su bili: 

  • Usaglašenost projekta sa ciljem konkursa
  • Kvalitet ideje
  • Kapaciteti za upravljanje projektom
  • Izvodljivost i isplaniranost projekta
  • Očekivani rezultati
  • Troškovi projekta 

Želimo da se zahvalimo svim organizacijama, udruženjima, ustanovama, institucijama i neformalnim grupama koji su konkurisali i mnogima koji su se odazvali našim pozivima na sastanke sa ciljem dobijanja više informacija o predlozima projekata.

Drago nam je što smo imali priliku da pročitamo tako velik broj sjajnih ideja, upoznamo motivisane aktiviste i aktivistkinje i naučimo više o problemima vezanim za zdravlje dece u Srbiji.

U okviru samog konkursa podržani su sledeći predlozi projekata:

1 . Pomozi, budi heroj (Dobrovoljno vatrogasno društvo Stanišić)

Deca uzrasta od 12 do 15 godina veoma su dinamična i česta je pojava da u tom uzrastu dođe do povreda bilo kog tipa. Nijedan školski predmet ne obučava učenike kako da ukažu prvu pomoć povređenom.

Veliki je značaj brzog delovanja kod povreda, a deca su najčešće jedina prisutna u tim momentima (učionica, školsko dvorište). Takođe, u porastu je vršnjačko nasilje, koje često kao rezultat ima povrede različitog tipa.
Dodeljena sredstva biće iskorišćena za sprovođenje obuke iz pružanja prve pomoći za decu od 5-og do 8-og razreda, u saradnji sa Crvenim krstom u Somboru, kao i performans - demonstraciju naučenog.

2. Ti se pitaš! (Svratište za decu i mlade na teritoriji Novog Sada)

Cilj projekta je da se korisnicima Svratišta za decu i mlade omogući sticanje osnovnih znanja vezano za reproduktivno zdravlje i njegovu zaštitu kao i osnovna znanja vezana za reproduktivna prava.

Projekat će se sprovoditi kroz obuku vršnjačkih edukatora kroz koju će proći 14 odabranih, visoko motivisanih korisnika/ca usluge Svratišta za decu i mlade. Oni će dalje kroz sistem vršnjačke edukacije (peer education) prenositi osnovna znanja na polju reproduktivnog zdravlja.

3. Rana intervencija u razvoju - Unapređenje dijagnostičkog postupka kod dece rođene  sa riziko faktorima i smetnjama u razvoju (Služba za zdravstvenu zaštitu dece predškolskog uzrasta, Razvojno savetovalište, DZ Kragujevac)

Deca sa smetnjama u razvoju zahtevaju posebne oblike brige i zaštite na njihovom putu odrastanja, razvoja, socijalizacije i socijalnog uključivanja. Na putu ka celovitoj i uspešnoj zaštiti ove dece, prvi korak predstavlja adekvatan dijagnostički postupak i procena funkcionisanja njihovog razvoja, iz kog treba da sledi planiranje vrsta usluga, intervencija/podrške.

Iako su sve razvojne smetnje u sličnom procentu zastupljene u svim zemljama sveta, odgovor na pitanje zbog čega se u nekim regionima beleži manji ili veći procenat određenih poremećaja leži u boljoj dijagnostici. Razvojnom savetovalištu su potrebni testovi za ranu dijagnostiku razvojnih poremećaja. 

Cilj projekta je obezbediti informisanost dece o zdravlju i njihovo učestvovanje, shodno stepenu razvoja, u donošenju odluka koje se tiču njihovog zdravlja.

4. Zdravi smo, jer jedemo zdravo i učenje nam je tako lako (Osnovna škola "8. Oktobar", Vlasotince)

CIlj projekta je poboljšanje ishrane dece, a usmeren je na korisnike socijalnih sredstava koja su nedovoljna za ishranu i zdrav razvoj učenika. 

Učenicima je, putem lokalne samouprave, obezbeđena ishrana u trpezariji škole, dok će se dodeljenim predstvima upotpuniti još zdraviji obroci.

5. Korpa voća- zdravlje svaki dan (Opština Aranđelovac, prostorije UG "Deca u srcu" )

I ovom projektu je cilj poboljšanje ishrane dece. Najugroženijoj deci opšte populacije projektom će se pružiti jedna godina poboljšane ishrane u vidu nedeljnog sledovanja voća koje će dobijati.

Uz to, biće organizovane i radionice o zdravoj ishrani.

6. Unapređenje zdravstvene zaštite školske i predškolske dece (Opština Despotovac)

Dodeljena sredstva biće usmerena ka rešavanju problema nemogućnosti pružanja adekvatne zdravstvene zaštite deci na teritoriji opštine Despotovac, jer se brojne bolesti ne dijagnostifikuju iz razloga neodazivanja na redovne kontrolne preglede kao i zbog nemogućnosti dece sa invaliditetom da se odazovu navedenim pozivima. 

U okviru projekta organizovali bi se pregledi u samom Domu Zdravlja u Despotovcu kao i u isturenim ambulantama ali i u prostorijama mesnih zajednica tamo gde ambulanti nema, pa čak i u kućnim uslovima ukoliko je neophodno. 

7. Opremanje Materinskog doma, Zvečanska 7 (Materinski dom, Beograd, Zvečanska 7)

Cilj projekta je poboljšanje uslova za pružanje zdravstvene zaštite deci i majkama na smeštaju, kao i poboljšanje kvaliteta ishrane odojčadi i dece. 

Realizacija podrazumeva nabavku neophodne medicinske opreme kao i opreme za ishranu.