Blog

Vivify Ideas Konkurs Društvenog Fonda - 2019

Vivify Ideas raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata koji direktno doprinose unapređenju zdravlja dece. Konkurs je otvoren do 14. 10. 2019. Ovim konkursom biće dodeljeno 1.200.000 dinara.

Konkurs drustvenog fonda 2019 ilustracija

INFORMACIJE O VIVIFY IDEAS

Vivify Ideas je društveno odgovorna kompanija koja se od 2013. uspešno bavi razvojem softvera. Određeni procenat ukupnog profita na mesečnom nivou kompanija ulaže u svoj Društveni fond kroz koji pomaže pojedincima i organizacijama u cilju unapređenja društva i sredine u kojima živimo.

Uvek smo spremni da podržimo entuzijazam i motivaciju ljudi i organizacija usmerenih ka nesebičnom rešavanju problema sa kojima se kao društvo svakodnevno susrećemo.

Više o nama možete pronaći na: https://www.vivifyideas.com/

KO MOŽE DA APLICIRA NA OVOM KONKURSU

Na konkurs mogu da apliciraju:

 • Udruženja građana
 • Neformalne grupe
 • Ustanove
 • Institucije
 • Svi oni koji imaju ideje i sposobni su da poboljšaju uslove života u sredini u kojoj žive
 • Osobe koje imaju volju i ideje kako sa komšijama i prijateljima da ostvare pozitivnu promenu

Ukoliko na konkursu bude odobren projekat neformalne grupe, potrebno je registrovati udruženje pre dodele sredstava ili oformiti parnerstvo sa formalnim udruženjem, na čiji račun će biti uplaćena sredstva. 

CILJEVI KONKURSA

Opšti cilj konkursa je unapređenje zdravlja dece

Specifični ciljevi konkursa su:

 • Povećati jednakost dece u pogledu dostupnosti usluga zdravstvene zaštite
 • Poboljšati ishranu dece
 • Kreirati bezbedna, podržavajuća i nenasila okruženja za boravak dece
 • Povećati informisanost dece o zdravlju i participaciju dece u donošenje odluka o zdravlju

Molimo Vas da detaljno obrazloženje svakog specifičnog cilja pronađete na ovom linku.

ŠTA VIVIFY IDEAS PODRŽAVA

 • Projekte koji se realizuju na području Srbije i i doprinose ostvarenju ciljeva konkursa;
 • Originalne, zanimljive i korisne projekte koje podstiču druge ljude da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive;
 • Projekte koji proističu iz potreba lokalnih zajednica i imaju uticaj na istu;
 • Projekte koji imaju jasan cilj, tok i realne troškove. 

ŠTA VIVIFY IDEAS NE PODRŽAVA

 • Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života;
 • Plate i honorare koji prelaze 20% sredstava koja se traže od Vivify Ideas;
 • Projekte koji služe promociji same organizacije i/ili pojedinaca;
 • Projekte koji koriste isključivo radionice kao primarnu aktivnost.

PERIOD REALIZACIJE PROJEKATA

Projekti koji budu odobreni moraju biti realizovani u periodu izmedju novembra 2019. i juna 2020.

VISINA SREDSTAVA

Preporučujemo da ukupan budžet koji se traži od VivifyIdeas ne prelazi 200.000 dinara po projektu.

KAKO, KADA I GDE SE PRIJAVITI

Konkurs će biti otvoren do 14.10.2019. Sve prijave podnete nakon tog datuma, neće biti uzete u obzir. Komisija će biti sastavljena od članova tima Društvenog Fonda i zaposlenih u Vivify Ideas. Odluka o finansiranju će biti doneta do 15.11.2019.

Forma za apliciranje dostupna je na  sledećem linku:

https://forms.gle/7t1zSF75odzCrP7t7

 

DODATNE INFORMACIJE

Ukoliko imate dodatnih pitanja i nejasnoća slobodni ste da nam pišete na sledeći mail:

[email protected]

Molimo Vas da nas kontaktirate isključivo putem maila.

Odgovore na mnoga pitanja možete naći na ovom linku. Lista pitanja nije konačna i dopunjavaće se u toku samog konkursa.